Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
การแสดงเจตจำนงสุจริต
อำนาจหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฟากท่า
รายงาน
การเงิน การคลัง พัสดุ
กิจการสภาเทศบาล
รายงานการประชุมชุมชน
รายงานแผนดำเนินงาน
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ระบบคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินผลการให้บริการ / ถาม-ตอบ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
E-service
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่

web counter

ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมด

web counter

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ให้การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจัง... (19 ม.ค. 2565)  
เทศบาลตำบลฟากท่า ขอความร่วมมือท่าน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบ... (12 พ.ย. 2564)  
ประกาศ รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ (26 ต.ค. 2564)  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลฟากท่า เรื่อง ประชาสัมพันะเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบา... (21 ต.ค. 2564)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลฟากท่า เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฟากท่า สมัยสามัญ สมัยที่ ... (21 ต.ค. 2564)
ประกาศสภา ทต.ฟากท่า เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาเทศบบาลตำบลฟากท่า สมัยสามัญ สมัยที่ ... (15 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อให้ในการรับและการส่... (07 ต.ค. 2564)
ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลฟากท่า (25 ส.ค. 2564)
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบน... (05 ก.ค. 2564)
การทบทวนเทศบัญญัติ พ.ศ. 2561 (24 มิ.ย. 2564)
การทบทวนภารกิจ พ.ศ. 2561 (24 มิ.ย. 2564)
การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลตำบลฟากท่า พ.ศ.2562 (24 มิ.ย. 2564)
การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีตำบลฟากท่า พ.ศ. 2562 (24 มิ.ย. 2564)
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องุถิ่น ประจำปี 2564 ด้านที่ 5 (16 มิ.ย. 2564)
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องุถิ่น ประจำปี 2564 ด้านที่ 3 (16 มิ.ย. 2564)
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องุถิ่น ประจำปี 2564 ด้านที่ 2 (16 มิ.ย. 2564)
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องุถิ่น ประจำปี 2564 ด้านที่ 1 (16 มิ.ย. 2564)
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องุถิ่น ประจำปี 2564 ด้านที่ 4 (16 มิ.ย. 2564)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟากท่า (24 พ.ค. 2564)
ประกาศประขาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีนอกสถาานที่ ประจำปี 2564 (19 เม.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท... (10 ม.ค. 2565)  

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(... (22 ธ.ค. 2564)  

การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟาก... (10 ธ.ค. 2564)  

กิจกรรมวันลอยกระทง ปี พ.ศ... (22 พ.ย. 2564)

กิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำ... (27 ต.ค. 2564)

กิจกรรมไหลเรือไฟ ประจำปี ... (27 ต.ค. 2564)

กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติ... (29 ก.ย. 2564)

การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเ... (16 ก.ย. 2564)

รับการตรวจประเมิน LPA ประ... (19 ก.ค. 2564)

เทศบาลตำฟากท่า ดำเนินโคร... (28 มิ.ย. 2564)

เทศบาลตำฟากท่า ดำเนินโครง... (28 มิ.ย. 2564)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟาก... (23 มิ.ย. 2564)

เทศบาลตำบลฟากท่า ได้ส่งเส... (23 มิ.ย. 2564)

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท... (23 มิ.ย. 2564)

เทศบาลตำบลฟากท่า ได้ดำเนิ... (23 มิ.ย. 2564)

การประชุมคณะกรรมการสนับสน... (23 มิ.ย. 2564)

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 25... (01 มิ.ย. 2564)

การประชุมผู้ปกครอง วันที่... (01 มิ.ย. 2564)

เทศบาลตำบลฟากท่า โดยนายวิ... (27 พ.ค. 2564)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟาก... (14 พ.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (15 ต.ค. 2564)  
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (14 ต.ค. 2564)  
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อฯ ด้ว... (01 ต.ค. 2564)  
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านวังขวัญ... (22 ก.ค. 2564)
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างซุ้มที่กำบังแดด ลม ฝน สำหรับเด็ก ผู้ปกครอง และประ... (08 ก.ค. 2564)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างซุ้มที่กำบังแดด ลม ฝน สำหรับเด็ก ผู้ปกครอง และประชา... (08 ก.ค. 2564)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านวังขวัญ รวมความยาว 438.00 เมตร ... (02 ก.ค. 2564)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านวังขวัญ รวมความยาว 438.00 เมตร พร้อมฝาครอบราง... (02 ก.ค. 2564)
ผลการพิจารณาผลการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อฯ (03 พ.ค. 2564)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ต้น 6 ล้อฯ (05 เม.ย. 2564)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2... (03 มี.ค. 2564)
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำ... (18 ก.พ. 2564)
ประกาศรับฟังร่างวิจารณ์ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาดไม่ต่ำกว่า 6 ตัน 6 ล... (16 ก.พ. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 (07 ม.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 (04 ม.ค. 2564)
เรื่องเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน... (15 ธ.ค. 2563)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (03 พ.ย. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน (09 ต.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฟากท่า (01 ก.ย. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 (22 ก.ค. 2563)
Responsive image
รายงานแผนดำเนินงาน
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตาบลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (19 ก.พ. 2564)  
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) (19 ก.พ. 2564)  
รายงานแผน-ปปช-รอบ-6-เดือน-ประจำปีงบประมาณ-2562 (27 ม.ค. 2564)  
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง 2562 (27 ม.ค. 2564)
รายงานผลการดำเนินงานนายกฯ ปี 2561 (27 ม.ค. 2564)
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี61.ต.ค.รองสอ (27 ม.ค. 2564)
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี61รอบ6 เดือนแรก (27 ม.ค. 2564)
รายงานผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (27 ม.ค. 2564)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ต.ค.60-มี.ค.61 (27 ม.ค. 2564)
รายงานผลการดำเนินงานนายกฯ ปี 60 (27 ม.ค. 2564)
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี61 (27 ม.ค. 2564)
Responsive image

สำนักงานเทศบาลตำบลฟากท่า

ที่ตั้ง : 209/9 หมู่ 9 ตำบล ฟากท่า อำเภอ ฟากท่า อุตรดิตถ์ 53160 
โทรศัพท์ : 055 489 055  แฟกซ์ : 055 489 055 
E-mail : faktha.mu@gmail.com
E-mail : saraban-fakthacity@lgo.mail.go.th


www.fakthacity.go.th 

                   
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表