Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
การแสดงเจตจำนงสุจริต
อำนาจหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฟากท่า
รายงาน
การเงิน การคลัง พัสดุ
กิจการสภาเทศบาล
รายงานการประชุมชุมชน
รายงานแผนดำเนินงาน
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ.2565
ITA ระบบคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินผลการให้บริการ / ถาม-ตอบ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
E-service

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

09 พ.ย. 2565
อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า ตรวจรับรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ

28 ต.ค. 2565
อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า การทำลายบัตรเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว เป็นระยะเวลาเกินหนึ่งปี

25 ต.ค. 2565
อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างบันไดขึ้นโคกพระธาตุ

25 ต.ค. 2565
อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างบันไดขึ้นโคกธาตุ

20 ต.ค. 2565
อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า ประเพณีไหลเรือไฟและตักบาตรเทโววันออกพรรษา ประจำปี 2565

04 ต.ค. 2565
อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายกิติพงศ์ อุระวัตร นายอำเภอฟากท่า ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรในเขตเทศบาลตำบลฟากท่า

29 ก.ย. 2565
อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทางธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลฟากท่า

15 ก.ย. 2565
อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า กิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลฟากท่า

15 ก.ย. 2565
อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA)

11 ส.ค. 2565
อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า กิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สำนักงานเทศบาลตำบลฟากท่า

ที่ตั้ง : 209/9 หมู่ 9 ตำบล ฟากท่า อำเภอ ฟากท่า อุตรดิตถ์ 53160 
โทรศัพท์ : 055 489 055  แฟกซ์ : 055 489 055 
E-mail : faktha.mu@gmail.com
E-mail : saraban-fakthacity@lgo.mail.go.th


www.fakthacity.go.th