Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
การแสดงเจตจำนงสุจริต
อำนาจหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฟากท่า
รายงาน
การเงิน การคลัง พัสดุ
กิจการสภาเทศบาล
รายงานการประชุมชุมชน
รายงานแผนดำเนินงาน
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ.2565
ITA ปี พ.ศ.2566
ITA ระบบคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินผลการให้บริการ / ถาม-ตอบ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
E-service

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

21 ก.พ. 2566
อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า กิจกรรมทำฝายชะลอน้ำแม่น้ำปาด

06 ก.พ. 2566
อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า ซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ กรณีระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟในอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

20 ม.ค. 2566
อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2565

19 ม.ค. 2566
อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

26 ธ.ค. 2565
อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า นางสาวปรารถนา นาปล้อง ประธานสภาเทศบาลตำบลฟากท่า ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟากท่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลฟากท่า ที่ได้แถลงต่อที่ประชุมสภา ฯ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒

22 ธ.ค. 2565
อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ บริเวณริมแม่น้ำปาดหลังโรงยิม เทศบาลตำบลฟากท่า

22 ธ.ค. 2565
อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

22 ธ.ค. 2565
อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

22 ธ.ค. 2565
อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และรับมอบนโยบาย No Gif Policy

22 ธ.ค. 2565
อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด

สำนักงานเทศบาลตำบลฟากท่า

ที่ตั้ง : 209/9 หมู่ 9 ตำบล ฟากท่า อำเภอ ฟากท่า อุตรดิตถ์ 53160 
โทรศัพท์ : 055 489 055  แฟกซ์ : 055 489 055 
E-mail : faktha.mu@gmail.com
E-mail : saraban-fakthacity@lgo.mail.go.th


www.fakthacity.go.th