Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
การแสดงเจตจำนงสุจริต
อำนาจหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฟากท่า
รายงาน
การเงิน การคลัง พัสดุ
กิจการสภาเทศบาล
รายงานการประชุมชุมชน
รายงานแผนดำเนินงาน
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ.2565
ITA ปี พ.ศ.2566
ITA ระบบคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินผลการให้บริการ / ถาม-ตอบ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
E-service

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างบันไดขึ้นโคกพระธาตุ
Responsive image
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และนางประภัสสร อภิชัยวิศรุตกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างบันไดขึ้นโคกพระธาตุ โดยมีนายกิติพงศ์ อุระวัตร นายอำเภอฟากท่า พร้อมด้วย นายวิทยา รักสัจจา นายกเทศมนตรีตำบลฟากท่า ร.ต.อ.สมเดจ รัตนอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน นางศิริวรรณ รักสัจจา ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอฟากท่า นายพยุงค์ กองแสน ปลัดอำเภอฟากท่า (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง) หัวหน้าส่วนราชการอำเภอปลัดเทศบาลตำบลฟากท่า ข้าราชการ พนักงานเขตเทศบาลตำบลฟากท่า ร่วมให้การต้อนรับและร่วมทำบุญถวายผ้าป่า ณ โคกพระธาตุ ทั้งนี้มีผู้มีจิตศรัทธา ในเขตอำเภอฟากท่า และผู้มีจิตศรัทธาจากต่างจังหวัด ร่วมสมทบทุนทำบุญสร้างบันไดทางขึ้นโคกธาตุ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางขึ้นไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนโคกพระธาตุที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตและเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมตามความเชื่อทางศาสนาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษให้คงอยู่สืบไป

รูปกิจกรรมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างบันไดขึ้นโคกพระธาตุ
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2565